0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i rodziców: I.12ZP Jak rozpoznać przemoc w rodzinie i reagować na nią? Obowiązki pracowników oświaty: regulacje prawne i dobre praktyki

Jesteś tutaj

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-LEARNING)

Kategoria: I. Profilaktyka w szkole i przedszkolu oraz postępowanie w sytuacjach trudnych

I.12ZP Jak rozpoznać przemoc w rodzinie i reagować na nią? Obowiązki pracowników oświaty: regulacje prawne i dobre praktyki (e-learning)

Podsumowanie: Interweniowanie w przypadkach przemocy w rodzinie ucznia jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika oświaty. Szkolenie przygotowuje do jego realizacji.

Problematyka:

Szkolenie kierujemy do wszystkich pracowników oświaty: nauczycieli, pedagogów, psychologów, a także do osób spoza kadry pedagogicznej. Szczególnie przydatne będzie ono osobom ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego, które w dokumentacji stażu - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie awansu - powinny wykazać zapoznawanie się z przepisami prawa dotyczącego oświaty.

Przemoc w rodzinie – szczególnie przemoc wobec dziecka - to trudny i bolesny problem, z którym w swojej pracy może zetknąć się każdy pracownik szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej. Obowiązkiem moralnym i prawnym każdego dorosłego człowieka jest zareagowanie na przemoc i zgłoszenie jej do odpowiednich służb. Jednak to pracownicy oświaty (wszyscy, nie tylko personel pedagogiczny) ze względu na swoje kontakty z dziećmi i ich rodzinami mają szczególne możliwości ujawniania i przeciwdziałania przemocy. W związku z tym polskie prawo nakłada na osoby zatrudnione w placówkach oświatowych konkretne obowiązki, które zostaną przedstawione w ramach tego szkolenia.

Dokładna znajomość regulacji prawnych oraz związanych z nimi procedur jest niezwykle ważna. Może bowiem się zdarzyć, że od Państwa kompetentnego, szybkiego i zdecydowanego działania będzie zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie. Aby jednak zareagować na przemoc, trzeba umieć dostrzec jej symptomy. Dlatego w ramach szkolenia przekazujemy Państwu także najistotniejsze wiadomości o rozpoznawaniu objawów przemocy w rodzinie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
- znał mechanizmy psychologiczne przemocy w rodzinie,
- potrafił rozpoznać symptomy sugerujące przemoc wobec dziecka,
- znał obowiązki prawne i kompetencje pracowników oświaty w zakresie interweniowania w przypadkach przemocy w rodzinie,
- potrafił podjąć działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
- znał instytucje, w których może uzyskać fachowe wsparcie związane z interwencją oraz źródła umożliwiające pogłębianie wiedzy. .

Adresaci:wychowawcy klas, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele klas I-III, nauczyciele przedszkola

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego, jakiej odpowiada kurs:12

Forma zaliczenia:2 testy wielokrotnego wyboru

Cena kursu internetowego:69 zł

Najkrótszy możliwy termin ukończenia:1 dzień roboczy od wpłynięcia opłaty za kurs do uzyskania oceny pracy zaliczeniowej i wystawienia zaświadczenia. Więcej informacji o czasie trwania kursu.

Prowadzący: mgr Marta Zaręba - pedagog z 20-letnim doświadczeniem zawodowym (specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, logopedia), pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, doświadczona animatorka grup dziecięcych i młodzieżowych; prowadzi również własny gabinet pedagogiczno-logopedyczny

Uwagi:

Autorki materiałów: Marta Zaręba i Magdalena Pitala-Jasek

Szkolenie składa się z dwóch części:


1) Mechanizmy psychologiczne, przyczyny i skutki przemocy w rodzinie (4 h)
2) Rozpoznawanie i ujawnianie przemocy w rodzinie – zadania pracowników oświaty (8 h).
Po zaliczeniu każdej wystawiamy odrębne zaświadczenie oraz dodatkowo certyfikat potwierdzający doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Absolwent tego szkolenia otrzyma zatem 4 dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie, kontakty do instytucji udzielających pomocy

Cz. I Przemoc w rodzinie: przyczyny, mechanizmy, skutki psychospołeczne
1. Historia badań nad przemocą w rodzinie
2. Definicja przemocy w rodzinie
3. Przyczyny przemocy – przegląd teorii
4. Mechanizmy psychologiczne przemocy
5. Psychologiczne skutki przemocy
6. Postępowanie terapeutyczne – wybrane informacje

Cz. II Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i podejmowanie interwencji
7. Dlaczego tak trudno jest ujawnić przemoc?
8. Symptomy przemocy w rodzinie
9. Przepisy prawne nakładające na pracowników oświaty obowiązek reagowania na przemoc w rodzinie
10. Zasady udzielania wsparcia na terenie szkoły lub placówki dziecku będącemu ofiarą przemocy w rodzinie
11. Jak rozmawiać z ofiarą przemocy?
12. Czego nie należy robić w szkole? Kompetencje nauczyciela i pedagoga w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka
13. Ujawnienie przemocy w rodzinie ucznia jako sytuacja trudna dla pracownika oświaty
14. Jak reagować na przemoc w życiu prywatnym?


Opinie:Co najbardziej podobało się uczestnikom?praktyczne materiały do wykorzystania, szybka realizacja

 
 


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych po zakończeniu szkolenia.

ZAMAWIAM


Średnia ocena kursu: 9.32/10

automatycznie wyliczana z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia


Cena: 69 zł

w tym m.in. 2 miesiące dostepu, nielimitowane konsultacje z prowadzącym oraz wysyłka pocztą zaświadczenia o ukończeniuPomiń KATALOG SZKOLEŃ

KATALOG SZKOLEŃ

Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›