0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i rodziców: VIII.2z Jak poradzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu?

Jesteś tutaj

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-LEARNING)

Kategoria: II. Przebieg i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

VIII.2z Jak poradzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu? (e-learning)

Podsumowanie: Podstawy wiedzy medycznej i psychologicznej o ADHD oraz nadpobudliwości wynikającej z innych przyczyn, scenariusze zajęć przedszkolnych dla dzieci nadpobudliwych w wieku 3-6 lat

Problematyka:

Cele szkolenia:

1) pogłębienie umiejętności diagnozy dzieci z trudnościami w zachowaniu, identyfikowania w grupie dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,

2) prezentacja zajęć przedszkolnych dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zainspirowanie uczestników do tworzenia własnych. Proponowane scenariusze zawarte są w książce Renaty Wiącek "Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć", która jest głównym podręcznikiem do szkolenia (uczestnicy otrzymują ją pocztą bez dodatkowych opłat). Publikacja obejmuje 24 scenariusze (po 6 scenariuszy dla każdej grupy wiekowej: 3, 4, 5 i 6 lat), wykorzystujące różne metody: zabawy i ćwiczenia relaksacyjne (według Jacobsona i oparte na treningu autogennym Schultza), Metodę Symboli Dźwiękowych, techniki parateatralne (technikę zamiany ról, teatr palcowy, teatrzyk kukiełkowy, teatrzyk wyboru), malowanie dziesięcioma palcami, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


Adresaci:nauczyciele przedszkola

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego, jakiej odpowiada kurs:6

Forma zaliczenia:test wiadomości

Cena kursu internetowego:79 zł

Najkrótszy możliwy termin ukończenia:4 dni robocze od wpłynięcia opłaty za kurs do uzyskania oceny pracy zaliczeniowej i wystawienia zaświadczenia. Więcej informacji o czasie trwania kursu.

Prowadzący: mgr Marta Zaręba - pedagog z 20-letnim doświadczeniem zawodowym (specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, logopedia), pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, doświadczona animatorka grup dziecięcych i młodzieżowych; prowadzi również własny gabinet pedagogiczno-logopedyczny

Uwagi:


Podręcznik do szkolenia (R. Wiącek "Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć") wysyłamy listem poleconym priorytetowym w ciągu 1-5 dni roboczych od wpłynięcia opłaty.

SPIS TREŚCI 1. Objawy ADHD
2. Kryteria diagnozy
3. Zmienność objawów z wiekiem
4. Przyczyny ADHD
5. Zaburzenia towarzyszące i powikłania
6. Wychowanie dziecka nadpobudliwego w wieku od 3 do 6 lat
7. Wybrane metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
7.1 Techniki relaksacyjne (według Jacobsona i treningu autogenny Schultza)
7.2. Metoda Symboli Dźwiękowych
7.3 .Techniki parateatralne (technika zamiany ról, teatr palcowy, teatrzyk kukiełkowy, teatrzyk wyboru)
7.4. Malowanie dziesięcioma palcami
7.5. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
6. Postępowanie z dzieckiem z ADHD w przedszkolu
6.1. Scenariusze zajęć dla dzieci 3-letnich
6.2. Scenariusze zajęć dla dzieci 4-letnich
6.3. Scenariusze zajęć dla dzieci 5-letnich
6.4. Scenariusze zajęć dla dzieci 6-letnich


Opinie:Co najbardziej podobało się uczestnikom?Dowolność terminu rozwiązania testu.

 
 


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych po zakończeniu szkolenia.

ZAMAWIAM


Średnia ocena kursu: 9.23/10

automatycznie wyliczana z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia


Cena: 79 zł

w tym m.in. 2 miesiące dostepu, nielimitowane konsultacje z prowadzącym oraz wysyłka pocztą zaświadczenia o ukończeniuPomiń KATALOG SZKOLEŃ

KATALOG SZKOLEŃ

Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›