0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i rodziców: II.20 Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole masowej - jak go zrozumieć i wspierać?

Jesteś tutaj

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-LEARNING)

Kategoria: IV. Kompetencje terapeutyczne nauczyciela i pedagoga

II.20 Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole masowej - jak go zrozumieć i wspierać? (e-learning)

Podsumowanie: Wskazówki dla nauczycieli i wychowawców, propozycje zabaw i aktywności do przeprowadzenia w klasie, do której uczęszcza uczeń z ASD

Problematyka:

Do szkół masowych uczęszcza coraz więcej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Nauczyciele tego typu szkół mogą stanąć przed wyzwaniem pracy z klasą, do której uczęszcza jeden lub więcej uczniów z ASD. Ogólna inteligencja tych uczniów mieści się w granicach normy, jednak ich rozwój społeczno-emocjonalny i wynikające z niego potrzeby edukacyjne są bardzo odmienne od większości rówieśników. Materiały szkoleniowe mają charakter wprowadzający, powstały z myślą przede wszystkim o nauczycielach i innych pracownikach oświaty nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników ze światem przeżyć dziecka autystycznego, ze specyfiką odbierania przez nie rzeczywistości oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących wspierania takiego ucznia w środowisku szkolnym.

Autorka szkolenia, doświadczony pedagog i edukator, podkreśla kluczowe znaczenie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych oraz doskonalenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Pokazuje, że można i należy robić to nie tylko podczas specjalnych zajęć terapeutycznych, ale także w ramach zwykłych lekcji ze wszystkich przedmiotów. W materiałach szkoleniowych Autorka zawarła niezbędne informacje teoretyczne oraz w praktyczne wskazówki do pracy terapeutycznej, dydaktycznej i wychowawczej z uczniem autystycznym i klasą, do której uczęszcza.

Adresaci:studenci, rodzice, wychowawcy klas, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele klas I-III

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego, jakiej odpowiada kurs:8

Forma zaliczenia:scenariusz zajęć zgodny z kwalifikacjami i potrzebami zawodowymi uczestnika

Cena kursu internetowego:49 zł

Najkrótszy możliwy termin ukończenia:2 dni robocze od wpłynięcia opłaty za kurs do uzyskania oceny pracy zaliczeniowej i wystawienia zaświadczenia. Więcej informacji o czasie trwania kursu.

Prowadzący: mgr Magdalena Pitala-Jasek - psycholog z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i psychologii edukacji oraz doradztwie edukacyjnym i wychowawczym dla rodziców i nauczycieli (m.in. w ramach prowadzonej od 2007 r. niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Uwagi:Autorką materiałów szkoleniowych jest mgr Joanna Pietrzak, pedagog, specjalista poradnictwa, animatorka grup dziecięcych.

SPIS TREŚCI

I. Sylwetka ucznia ze spektrum autyzmu (ASD)
II. Problemy natury sensorycznej u dzieci z ASD
III. Zabawy z zakresu integracji sensorycznej
IV. Zaburzenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej u dziecka ze spektrum autyzmu
V. Historyjki społeczne jako metoda rozwijania konstruktywnych zachowań.
Przykładowe historyjki do wykorzystania w pracy terapeutycznej
VI. Informacje o wybranych formach zajęć terapeutycznych
VII. Praca w klasie szkolnej z uczniem z ASD. Zaburzenia społeczne a kontakty dziecka z rówieśnikami.
VIII. Przykładowe zabawy integrujące zespół klasowy


Opinie:Co najbardziej podobało się uczestnikom?praktyczne rady

 
 


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych po zakończeniu szkolenia.

ZAMAWIAM


Średnia ocena kursu: 9.49/10

automatycznie wyliczana z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia


Cena: 49 zł

w tym m.in. 2 miesiące dostepu, nielimitowane konsultacje z prowadzącym oraz wysyłka pocztą zaświadczenia o ukończeniuPomiń KATALOG SZKOLEŃ

KATALOG SZKOLEŃ

Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›