0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i rodziców: I.11b Zabawy grupowe przeciwdziałające agresji u dzieci. Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów

Jesteś tutaj

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-LEARNING)

Kategoria: IX. Szkolenia dla wychowawców klas

I.11b Zabawy grupowe przeciwdziałające agresji u dzieci. Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów (e-learning)

Podsumowanie: Ciekawe i przyjemne ćwiczenia, dzięki którym rozwijamy u dzieci właściwe postawy społeczne i ograniczamy ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych - z komentarzem pedagoga

Problematyka:

Materiały szkoleniowe uczą, jak poprzez zabawę i wspólne przyjemne spędzanie czasu kształtować u dzieci właściwe postawy społeczne oraz przeciwdziałać agresji i konfliktom w grupach. Oprócz blisko 40 sprawdzonych, zróżnicowanych zabaw i ćwiczeń dla dzieci w różnym wieku autorka przygotowała również wskazówki dla osób opiekujących się grupami i dla rodziców. Umiejętności wyniesione ze szkolenia można wykorzystać podczas codziennych lekcji, zajęć warsztatowych, wycieczek - wszędzie tam, gdzie potrzeba w przyjemny i pożyteczny sposób zagospodarować czas i energię uczniów. Posłużą także jako inspiracja do tworzenia własnych zabaw.

Adresaci:wychowawcy klas, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele klas I-III, nauczyciele przedszkola

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego, jakiej odpowiada kurs:5

Forma zaliczenia:przygotowanie scenariusza zajęć

Cena kursu internetowego:55 zł

Najkrótszy możliwy termin ukończenia:2 dni robocze od wpłynięcia opłaty za kurs do uzyskania oceny pracy zaliczeniowej i wystawienia zaświadczenia. Więcej informacji o czasie trwania kursu.

Prowadzący: mgr Magdalena Pitala-Jasek - psycholog z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i psychologii edukacji oraz doradztwie edukacyjnym i wychowawczym dla rodziców i nauczycieli (m.in. w ramach prowadzonej od 2007 r. niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Uwagi:

Autorką materiałów szkoleniowych jest mgr Joanna Pietrzak - pedagog, specjalistka poradnictwa, animatorka grup dziecięcych.

Uzupełnienie teoretyczne kursu stanowią materiały szkoleniowe I.14-Z Co każdy nauczyciel i wychowawca powinien wiedzieć o inteligencji emocjonalnej, by lepiej kierować rozwojem dzieci. Zachęcamy do równoległego uczestnictwa w obu szkoleniach.

SPIS TREŚCI 1. Jak pomóc agresywnemu dziecku?
2. Grupa przedszkolna i wczesnoszkolna bez przemocy. Zabawy zapobiegające agresji oraz uczące współpracy z innymi.
3. Rozwijanie kompetencji społecznych jako klucz do przyjaznego porozumiewania się z innymi bez użycia agresji.
4. Gry i zabawy przeciwko agresji dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
5. Przyjazna atmosfera w grupie. Zabawy sprzyjające budowaniu ciepłych relacji.
6. Tworzenie pozytywnego środowiska emocjonalnego. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli.


Opinie:Co najbardziej podobało się uczestnikom?zwięzłość przedstawionych informacji oraz całościowe podejście do zaadnienia

 
 


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych po zakończeniu szkolenia.

ZAMAWIAM


Średnia ocena kursu: 9.53/10

automatycznie wyliczana z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia


Cena: 55 zł

w tym m.in. 2 miesiące dostepu, nielimitowane konsultacje z prowadzącym oraz wysyłka pocztą zaświadczenia o ukończeniuPomiń KATALOG SZKOLEŃ

KATALOG SZKOLEŃ

Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›