0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i rodziców: II.3 Elementy treningu twórczości w edukacji i wychowaniu młodzieży. Ćwiczenia i zabawy grupowe rozwijające umiejętności interpersonalne, ciekawość poznawczą, myślenie logiczne i kreatywność

Jesteś tutaj

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-LEARNING)

Kategoria: Nowości

II.3 Elementy treningu twórczości w edukacji i wychowaniu młodzieży. Ćwiczenia i zabawy grupowe rozwijające umiejętności interpersonalne, ciekawość poznawczą, myślenie logiczne i kreatywność (e-learning)

Podsumowanie: Ponad 120 ćwiczeń i zabaw do wykorzystania podczas lekcji, warsztatów i treningów z młodzieżą

Problematyka:

Szkolenie ma charakter praktyczny i przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z uczniami najstarszych klas szkoły podstawowej, uczniami szkół ponadpodstawowych oraz osobami dorosłymi.

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu uczestników o ponad 120 scenariuszy grupowych zabaw i ćwiczeń o różnym poziomie trudności rozwijających m.in. umiejętności interpersonalne, myślenie logiczne i twórcze, ciekawość poznawczą.

W ramach kursu przyjmujemy za prof. Edwardem Nęcką, że twórczość (kreatywność) nie jest wyłącznie cechą wybitnych jednostek (artystów, wynalazców, naukowców itp.). Jest to potencjalnie obecna u każdego człowieka zdolność myślenia, wyobrażania sobie, generowania pomysłów i znajdowania nowych sposobów rozwiązywania problemów. Potencjał ten można rozwijać u ludzi w różnym wieku przez odpowiednie ćwiczenia. Prowadząc je w szkole mamy większe szanse na to, że spośród naszych uczniów istotnie wyłoni się jakiś wybitny talent w jakiejś dziedzinie. Natomiast uczestnicy takich zajęć, którzy nie zostaną twórcami w potocznym rozumieniu tego słowa, wyniosą z nich liczne korzyści w postaci np. większej otwartości na doświadczenia, bardziej samodzielnego myślenia, śmiałości w mówieniu o swoich pomysłach, lepszej komunikacji z innymi i gotowości do współpracy. Są to umiejętności bardzo ważne w samodzielnym życiu i doceniane na rynku pracy. Warto zatem podjąć pracę nad rozwijaniem ich u uczniów.

Materiały dydaktyczne składają się z dwóch części:

1) Podręcznik (wysyłany do uczestników pocztą): „Trening twórczości” autorstwa psychologów: prof. Edwarda Nęcki, Jarosława Orzechowskiego, Aleksandry Słabosz i Błażeja Szymury. Książka zawiera kompletny program grupowego treningu twórczości wraz ze scenariuszami ćwiczeń i komentarzem merytorycznym. Taki trening w warunkach szkolnych może być zrealizowany np. w ramach specjalistycznych zajęć z uzdolnioną młodzieżą prowadzonych przez psychologów, pedagogów lub nauczycieli. Będzie też np. cennym elementem przygotowania grup olimpijczyków. Publikacja jest bardzo pomocna w realizowaniu obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zdolnym. Materiał z podręcznika można również wykorzystać wybiórczo, w mniej systematyczny sposób, w pracy z ogólną populacją uczniów: podczas zwykłych lekcji, godzin wychowawczych, zajęć integrujących klasę, kółek zainteresowań, wycieczek itp. Książka jest skarbnicą ciekawych zabaw i ćwiczeń o różnym poziomie trudności, stymulujących rozwój różnego rodzaju zdolności szczegółowych, które składają się na kreatywność (m.in. myślenie logiczne, wyobraźnia, umiejętność współpracy). Każdy nauczyciel lub specjalista pracujący z młodzieżą w normie intelektualnej znajdzie w niej wiele odpowiednich do możliwości swoich uczniów pomysłów np. na zintegrowanie grupy czy urozmaicenie prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych.

2) Materiały uzupełniające na platformie e-learningowej: komentarz prowadzącej, zadanie.

Adresaci:wychowawcy klas, psychologowie, pedagodzy, bibliotekarze, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele klas I-III

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego, jakiej odpowiada kurs:8

Forma zaliczenia:zadanie pisemne - przedstawienie i uzasadnienie wyboru kilku ćwiczeń, które uczestnik wykorzysta(ł) we własnej pracy z młodzieżą

Cena kursu internetowego:109 zł

Najkrótszy możliwy termin ukończenia:4 dni robocze od wpłynięcia opłaty za kurs do uzyskania oceny pracy zaliczeniowej i wystawienia zaświadczenia. Więcej informacji o czasie trwania kursu.

Prowadzący: mgr Magdalena Pitala-Jasek - psycholog z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i psychologii edukacji oraz doradztwie edukacyjnym i wychowawczym dla rodziców i nauczycieli (m.in. w ramach prowadzonej od 2007 r. niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Uwagi:

Szkolenie będzie ponownie dostępne od 22.12.2023

Szkolenie oparte na podręczniku (E. Nęcka, B. Szymura "Trening twórczości"), który uczestnicy otrzymują pocztą w ramach opłaty za udział. Książkę wysyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych od wpłynięcia opłaty.

SPIS TREŚCI

Liczba w nawiasie oznacza liczbę scenariuszy ćwiczeń i zabaw rozwijających daną umiejętność.

1. Podstawowe informacje o twórczości i jej treningu

2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

2.1. Dobry klimat w grupie (18)

2.2. Porozumiewanie się (9)

2.3. Współdziałanie (11)

3. Rozwijanie zdolności myślenia

3.1. Abstrahowanie (14)

3.2. Dokonywanie skojarzeń (15)

3.3. Rozumowanie dedukcyjne (4)

3.4. Rozumowanie indukcyjne (analogie) (7)

3.5. Metaforyzowanie (16)

3.6. Transformowanie (6)

4. Budowanie motywacji

4.1. Katalog motywów

4.2. Ciekawość poznawcza (10)

4.3. Potrzeba naprawiania (6)

4.4. Inne motywacje (4)

5. Ćwiczenie umiejętności pokonywania przeszkód mentalnych

5.1. Widzenie problemu inaczej (5)

5.2. Osłabienie wewnętrznej cenzury(7)

5.3. Twórcza samoocena (6)

5.4. Wchodzenie w nową rolę (3)

5.5. Normy grupowe

6. Organizacja i przebieg treningu twórczości

6.1. Skład grupy

6.2. Kompozycja ćwiczeń

6.3. Fazy pracy grupy i przebieg treningu.


Opinie:Co najbardziej podobało się uczestnikom?Książka - będę do niej wracać w przyszłości. Szybkie zaliczenie.

 
 


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych po zakończeniu szkolenia.

ZAMAWIAM


Średnia ocena kursu: 9.20/10

automatycznie wyliczana z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia


Cena: 109 zł

w tym m.in. 2 miesiące dostepu, nielimitowane konsultacje z prowadzącym oraz wysyłka pocztą zaświadczenia o ukończeniuPomiń KATALOG SZKOLEŃ
Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›