0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i rodziców: I.14-Z Co każdy nauczyciel i wychowawca powinien wiedzieć o inteligencji emocjonalnej, aby lepiej kierować rozwojem dzieci

Jesteś tutaj

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-LEARNING)

Kategoria: I. Profilaktyka w szkole i przedszkolu oraz postępowanie w sytuacjach trudnych

I.14-Z Co każdy nauczyciel i wychowawca powinien wiedzieć o inteligencji emocjonalnej, aby lepiej kierować rozwojem dzieci (e-learning)

Podsumowanie: Co to jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest ważna w życiu?

Problematyka:

W praktyce pedagogicznej często używa się terminów takich jak inteligencja, inteligencja emocjonalna, samoocena, samoświadomość, nie zawsze poddając głębszej refleksji ich znaczenie i pochodzenie. Materiały szkoleniowe pozwolą uporządkować te pojęcia, zwięźle ukazując wiedzę psychologiczną o inteligencji emocjonalnej i jej znaczeniu dla rozwoju człowieka, wychowania, pracy zawodowej i relacji międzyludzkich. Autorka dzieli się także osobistymi doświadczeniami, pokazując sytuacje, w których wiedza o inteligencji emocjonalnej była pomocna w jej pracy pedagoga i życiu codziennym. Zdobyta podczas szkolenia wiedza może zostać wykorzystana do:
- optymalnego kierowania rozwojem uczniów i wychowanków, aby dzięki rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu umożliwić im maksymalne wykorzystanie ich potencjału intelektualnego,
- planowania zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- lepszego samopoznania, autorefleksji, rozwoju osobistego i zawodowego uczestników.
     

Adresaci:wychowawcy klas, pedagodzy, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele klas I-III, nauczyciele przedszkola

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego, jakiej odpowiada kurs:4

Forma zaliczenia:test wiadomości typu prawda/fałsz

Cena kursu internetowego:55 zł

Najkrótszy możliwy termin ukończenia:1 dzień roboczy od wpłynięcia opłaty za kurs do uzyskania oceny pracy zaliczeniowej i wystawienia zaświadczenia. Więcej informacji o czasie trwania kursu.

Prowadzący: mgr Marta Zaręba - pedagog z 20-letnim doświadczeniem zawodowym (specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, logopedia), pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, doświadczona animatorka grup dziecięcych i młodzieżowych; prowadzi również własny gabinet pedagogiczno-logopedyczny

Uwagi: Materiały zalecane jako wprowadzenie lub uzupełnienie następujących szkoleń:
II.14 Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny
II.16 Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
I.11 Profilaktyka agresji u dzieci. Gry i zabawy dla uczniów, psychoedukacja rodziców
I.11b Zabawy grupowe przeciwdziałające agresji u dzieci. Warsztat dla nauczycieli i pedagogów

SPIS TREŚCI 1. Pojęcie inteligencji
2. Pojęcie emocji
3. Inteligencja emocjonalna
4. Samoświadomość
5. Samoregulacja
6. Automotywacja
7. Empatia
8. Umiejętności interpersonalne
9. Zakończenie: inteligencja emocjonalna na co dzień


Opinie:Co najbardziej podobało się uczestnikom?Łatwość dostępu, elastyczność czasu pracy własnej, rzeczowość materiałów i ich wysoka użyteczność pragmatyczna.

 
 


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych po zakończeniu szkolenia.

ZAMAWIAM


Średnia ocena kursu: 9.01/10

automatycznie wyliczana z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia


Cena: 55 zł

w tym m.in. 2 miesiące dostepu, nielimitowane konsultacje z prowadzącym oraz wysyłka pocztą zaświadczenia o ukończeniuPomiń KATALOG SZKOLEŃ

KATALOG SZKOLEŃ

Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›