0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Internetowe Kursy dla Nauczycieli - szkolenia z kategorii: VIII. Szkolenia dla nauczycieli przedszkola i klas I-III

Jesteś tutaj

KURSY ONLINE (INTERNETOWE) - KATALOG

Kategoria: VIII. Szkolenia dla nauczycieli przedszkola i klas I-III

Psychologia i psychopatologia rozwoju dziecka, doskonalenie umiejętności pedagogicznych, diagnoza nauczycielska

Kursy dostępne w tej kategorii:

 1. III.16zRozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz starszych mających trudności w uczeniu się
  Ćwiczenia do wykorzystania podczas lekcji w klasach I-III oraz podczas zajęć terapeutycznych ze starszymi uczniami, którzy mają trudności w czytaniu (spowodowane np. dysleksją).
  69 zł
 2. III.13zJak wyrównywać deficyty funkcji wzrokowych i ruchowych u uczniów młodszych klas szkoły podstawowej? Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową i grafomotorykę Scenariusze zabaw, gotowe karty pracy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych i terapeutycznych
  69 zł
 3. III.15zProfilaktyka dysleksji w praktyce. Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Ponad 100 pomysłów do pracy z dziećmi z klas 0-III. Bogaty materiał obrazkowy do kopiowania. Kurs z książką gratis.
  79 zł
 4. I.12ZPJak rozpoznać przemoc w rodzinie i reagować na nią? Obowiązki pracowników oświaty: regulacje prawne i dobre praktyki Interweniowanie w przypadkach przemocy w rodzinie ucznia jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika oświaty. Szkolenie przygotowuje do jego realizacji.
  69 zł
 5. VIII.2zJak poradzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu? Podstawy wiedzy medycznej i psychologicznej o ADHD oraz nadpobudliwości wynikającej z innych przyczyn, scenariusze zajęć przedszkolnych dla dzieci nadpobudliwych w wieku 3-6 lat
  79 zł
 6. IV.6Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w nauczaniu, wychowaniu i terapii. Podstawy teoretyczne: ćwiczenia, zasady planowania i prowadzenia zajęć Instrukcje do ponad 250 ćwiczeń, propozycje opracowywania pojedynczych zajęć oraz ich planowania w cyklu rocznym z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  109 zł
 7. III.11zĆwiczenia polisensoryczne w pracy z uczniami klas 0 oraz I-III mającymi trudności z zapamiętaniem liter p, b, g, d Element pracy terapeutycznej uczniem z ryzyka dysleksji, z niepełnosprawnością intelektualną lub profilaktyki trudności u początkujących uczniów w ramach codziennych zajęć
  64 zł
 8. I.17Jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie ze stresem? Zabawy grupowe na rozładowanie napięcia, uspokojenie i wyciszenie dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej Zabawy ruchowe, teksty relaksacyjne, ćwiczenia rozwijające samoświadomość i uczące sposobów kontroli stresu
  55 zł
 9. I.14-ZCo każdy nauczyciel i wychowawca powinien wiedzieć o inteligencji emocjonalnej, aby lepiej kierować rozwojem dzieci Co to jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest ważna w życiu?
  55 zł
 10. I.11Profilaktyka agresji u dzieci. Gry i zabawy dla uczniów, psychoedukacja rodziców
  Praktyczne wskazówki dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i rodzicami. Materiały można również wykorzystać podczas lekcji wychowawczych, wywiadówek, wycieczek i innych zajęć.
  59 zł
 11. I.11bZabawy grupowe przeciwdziałające agresji u dzieci. Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów Ciekawe i przyjemne ćwiczenia, dzięki którym rozwijamy u dzieci właściwe postawy społeczne i ograniczamy ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych - z komentarzem pedagoga
  55 zł
 12. I.5Podstawy wiedzy o ADHD
  Kompendium wiedzy o nadpobudliwości psychoruchowej (przyczyny, objawy, postępowanie z dziećmi z ADHD w szkole)
  49 zł
 13. I.7aZabawy stymulujące rozwój dziecka nadpobudliwego psychoruchowo: zabawy relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, zabawy plastyczne i manualne, zabawy integracyjne
  Dobrane do możliwości i potrzeb dzieci z ADHD zabawy uspokajające, oddechowe, plastyczne i integracyjne - z komentarzem pedagoga. Zabawy z powodzeniem można stosować również w edukacji dzieci bez zaburzeń rozwojowych.
  55 zł
 14. I.7bZabawy stymulujące rozwój dziecka nadpobudliwego psychoruchowo: zabawy kształtujące uwagę i pamięć oraz kompetencje emocjonalne, zabawy ruchowe, opowiadania relaksacyjne.
  Dobrane do możliwości i potrzeb dzieci z ADHD zabawy: ruchowe, rozwijające koncentrację uwagi i pamięć, uczące kierowania uczuciami oraz teksty relaksacyjne - z komentarzem pedagoga. Zabawy z powodzeniem można stosować również w edukacji dzieci bez zaburzeń rozwojowych.
  55 zł
 15. I.9aJak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu i szkole podstawowej

  Kurs prezentuje szereg sposobów wspierania nieśmiałych dzieci w wieku 4-10 lat oraz wyjaśnia przyczyny nieśmiałości.

  59 zł
 16. II.16bEmpatyczna edukacja. Jak przez zabawę budować wzajemny szacunek i współpracę w klasie szkolnej oraz kształtować kompetencje społeczne i emocjonalne uczniów Zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, porady wychowawcze dla nauczycieli i rodziców
  49 zł
 17. II.16Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 50 zróżnicowanych zabaw grupowych z komentarzem pedagoga
  55 zł
 18. II.11Zabawy budujące współpracę w grupie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Zestaw różnorodnych zabaw integracyjnych dla maluchów do wykorzystania przez nauczycieli, psychologów, pedagogów
  55 zł
 19. II.14Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny
  Praktyczne wskazówki dla nauczycieli, pedagogów, rodziców - do wykorzystania podczas różnego rodzaju zajęć i spotkań z przedszkolakami i uczniami szkoły podstawowej.
  55 zł
 20. II.7Diagnoza lateralizacji W jaki sposób zbadać, czy dziecko jest prawo- czy leworęczne? Czy warto "przestawiać" dziecko leworęczne?
  89 zł
 21. II.8Praca z dzieckiem leworęcznym w przedszkolu i klasach I-III Wskazówki dla nauczycieli i rodziców.
  89 zł
 22. III.10Podstawy wiedzy o dysleksji Niezbędne każdemu nauczycielowi wiadomości o dysleksji "w pigułce"
  49 zł
 23. III.2Diagnoza i profilaktyka ryzyka dysleksji Kurs uczy posługiwania się Skalą Ryzyka Dysleksji Marty Bogdanowicz oraz planowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi zagrożonymi dysleksją w wieku wczesnoszkolnym.
  99 zł
 24. III.5Dyskalkulia: przyczyny i objawy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki Co to jest dyskalkulia i jak się objawia? Kiedy trudności w matematyce możemy nazwać dyskalkulią?
  79 zł
 25. IV.2Podstawowe zasady terapii behawioralnej
  Na czym polega terapia behawioralna (terapia zachowania)? Dlaczego jej znajomość jest potrzebna nauczycielom i rodzicom?
  55 zł
 26. IV.5Biblioterapia wychowawcza dzieci i młodzieży Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniami realizujące zadania wychowawcze szkoły? Kurs uczy tworzenia scenariuszy, uczestnicy otrzymują ponadto dostęp do stale rozwijanej bazy pomysłów powstających w ramach szkolenia.
  99 zł
 27. IV.8Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga - podstawy teoretyczne
  Rola bajki w łagodzeniu problemów psychologicznych dzieci. Zasady stosowania bajkoterapii w przedszkolu i szkole.
  59 zł
 28. IV.7Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga. Mechanizmy psychologiczne, metodyka prowadzenia zajęć, tworzenie bajek terapeutycznych opartych na diagnozie problemów dziecka Baśń w terapii i profilaktyce lęków u dzieci - teoria i praktyka.
  105 zł
 29. IV.9Terapia sztuką w praktyce pedagogicznej Kompendium wiedzy o arteterapii, muzykoterapii i biblioterapii oraz liczne pomysły na wykorzystanie ich elementów w zajęciach z dziećmi, w tym ponad 200 gotowych scenariuszy.
  99 zł
 30. IV.10Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga
  Podstawy wiedzy o arteterapii, prezentacja wybranych technik wykorzystujących sztuki plastyczne, przykładowe scenariusze zajęć.
  55 zł
 31. VIII.3PPoznajemy polską przyrodę. Zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ssaki chronione
  Jak połączyć edukację przyrodniczą i plastyczną? Wiedza w pigułce, projekty plastyczne i szablony do kolorowania lub wycinania dotyczące 15 polskich ssaków chronionych. Materiał umożliwia łatwe opracowanie aktywności dla dzieci w ramach nauczania zdalnego.
  55 zł
 32. VIII.1Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu i klasach I-III poprzez zabawy plastyczne W jaki sposób można uczyć o przyrodzie, środowisku i ekologii poprzez zabawy plastyczne? 30 projektów plastycznych do wykonania przez dzieci, pomocnych we wprowadzaniu treści z zakresu poznawania przyrody i ochrony środowiska, kształtujących świadomość ekologiczną, szacunek do przyrody i właściwe postawy w życiu codziennym.
  55 zł
Pomiń KATALOG SZKOLEŃ

KATALOG SZKOLEŃ

Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›