0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i rodziców: I.6a Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową: dostosowanie wymagań, kierowanie zachowaniem, terapia, psychoedukacja rodziców

Jesteś tutaj

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-LEARNING)

Kategoria: II. Przebieg i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

I.6a Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową: dostosowanie wymagań, kierowanie zachowaniem, terapia, psychoedukacja rodziców (e-learning)

Podsumowanie: Niezbędnik dla nauczycieli szkół podstawowych

Problematyka:

Statystycznie w każdej klasie może znaleźć się co najmniej jeden uczeń z nadpobudliwością psychoruchową. Dzieci nadpobudliwe stanowią dla nieprzygotowanych do pracy z nimi nauczycieli duże wyzwanie - zarówno w aspekcie skutecznego ich nauczania, jak i opanowania trudnych zachowań, nierzadko zakłócających funkcjonowanie klasy. Dlatego warto wzbogacić swój warsztat o wiedzę i techniki pozwalające na efektywną pracę z uczniami z ADHD. Szkolenie I.6a pozwoli nauczycielom opanować najważniejsze sposoby:
- dostosowania metod pracy i wymagań edukacyjnych,
- właściwej komunikacji z dzieckiem nadpobudliwym,
- wykorzystywania technik terapii behawioralnej do kształtowania u uczniów właściwych zachowań (przydatne w pracy z wszystkimi dziećmi, nie tylko z ADHD).

Pierwsza część kursu przedstawia "w pigułce" wiedzę psychologiczną i medyczną o nadpobudliwości psychoruchowej i jej diagnozie. Po jej ukończeniu uczestnik będzie znał symptomy zaburzenia i rozumiał szczególne potrzeby dziecka nadpobudliwego. Pozna także możliwości terapii i będzie wiedział, kiedy należy skierować dziecko do specjalisty. Część druga informuje o sposobach organizacji pracy i rozwiązywania problemów z zachowaniem dziecka w szkole i w domu. Informacje w niej przekazane będą bardzo pomocne nauczycielom i rodzicom. Część trzecia obejmuje scenariusze warsztatów, jak również cyklu zajęć terapeutycznych dla grupy dzieci z ADHD (wraz z rodzicami). Pomysły w niej zawarte mogą także być wykorzystane przez nauczycieli w ramach codziennych zajęć dydaktycznych.

Adresaci:nauczyciele klas I-III

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego, jakiej odpowiada kurs:7

Forma zaliczenia:test wiadomości

Cena kursu internetowego:59 zł

Najkrótszy możliwy termin ukończenia:2 dni robocze od wpłynięcia opłaty za kurs do uzyskania oceny pracy zaliczeniowej i wystawienia zaświadczenia. Więcej informacji o czasie trwania kursu.

Prowadzący: mgr Magdalena Pitala-Jasek - psycholog z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i psychologii edukacji oraz doradztwie edukacyjnym i wychowawczym dla rodziców i nauczycieli (m.in. w ramach prowadzonej od 2007 r. niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Uwagi:

Szkolenie oparte jest na podręczniku: K. Chrąściel "Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym. Poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych" (Wydawnictwo Harmonia). Książkę uczestnicy otrzymują pocztą w cenie szkolenia. Wysyłamy ją listem poleconym priorytetowym w ciągu 1-5 dni roboczych od wpłynięcia opłaty za kurs.

SPIS TREŚCI 1. Podstawy wiedzy psychologicznej i medycznej o nadpobudliwości psychoruchowej i ADHD
1.1. Terminologia, objawy, dynamika rozwojowa symptomów
1.2. Etiologia nadpobudliwości psychoruchowej
1.3. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej
1.4. Powikłania nieleczonej nadpobudliwości
1.5. Możliwości terapii
2. Jak tworzyć sprzyjające dziecku nadpobudliwemu warunki w klasie i w domu
2.1. Wspomaganie dziecka w skupianiu uwagi
2.2. Organizowanie nauki w domu
2.3. Radzenie sobie z problematycznymi zachowaniami u dzieci nadpobudliwych
2.3.1. Ustalanie zasad i kontrakt
2.3.2. Wdrażanie stałego porządku dnia
2.3.3. Ograniczanie zachowań niewłaściwych i kształtowanie właściwych poprzez naturalne konsekwencje oraz wzmocnienia pozytywne (pochwały, nagrody)
2.4. Organizacja przestrzeni i optymalne miejsce w sali lekcyjnej
2.5. Sposoby skutecznego wydawania poleceń i komunikacji z dzieckiem nadpobudliwym
2.6. Korygowanie i kompensowanie deficytów rozwojowych w celu podniesienia efektywności pracy na lekcji
2.7 Dostosowanie wymagań edukacyjnych
2.8. Radzenie sobie z nadmiarem aktywności dziecka nadpobudliwego psychoruchowo
2.9. Jak wygaszać nieprawidłowe zachowania dowartościowując ucznia nadpobudliwego
3. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z ADHD i ich opiekunów
3.1. Zajęcia warsztatowe z rodzicami (1 scenariusz).
3.2. Zajęcia warsztatowe z nauczycielami (1 scenariusz)
3.3. Zajęcia terapeutyczne z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym (cykl 7 scenariuszy).


Opinie:Co najbardziej podobało się uczestnikom?bazowanie na książce Pani Katarzyny Chrąściel

 
 


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych po zakończeniu szkolenia.
 • Zadaj pytanie
 • POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI


  Średnia ocena kursu: 9.55/10

  automatycznie wyliczana z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia


  Cena: 59 zł

  w tym m.in. 2 miesiące dostepu, nielimitowane konsultacje z prowadzącym oraz wysyłka pocztą zaświadczenia o ukończeniu  Pomiń KATALOG SZKOLEŃ

  KATALOG SZKOLEŃ

  Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›