0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i rodziców: II.18-Z Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój i ułatwiające osiągnięcie gotowości szkolnej dla dzieci przedszkolnych oraz wolniej rozwijających się uczniów klas początkowych szkoły podstawowej

Jesteś tutaj

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-LEARNING)

Kategoria: II. Przebieg i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

II.18-Z Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój i ułatwiające osiągnięcie gotowości szkolnej dla dzieci przedszkolnych oraz wolniej rozwijających się uczniów klas początkowych szkoły podstawowej (e-learning)

Podsumowanie: Łatwe w realizacji ćwiczenia oraz scenariusze zajęć rozwijające funkcje słuchowe, wzrokowe, motoryczne i myślenie, oparte na podstawie programowej - z niezbędną teorią "w pigułce"

Problematyka: Ze wstępu Autorki:

"(...) Tematem szkolenia jest wspomaganie rozwoju dzieci przedszkolnych oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym z opóźnionym rozwojem psychoruchowym (również z niepełnosprawnością umysłową). By podołać obowiązkom szkolnym, najmłodsi uczniowie muszą mieć dobrze rozwinięte wszystkie funkcje potrzebne do prawidłowego opanowania umiejętności szkolnych. Dlatego chcę Państwu zaproponować ćwiczenia oraz zabawy, które niewielkim nakładem pracy można wykonać z dziećmi, aby prawidłowo ukierunkować ich rozwój poznawczy. W kursie znajdą Państwo propozycje służące rozwijaniu funkcji słuchowych, wzrokowych, motorycznych oraz myślenia i umiejętności matematycznych. Za każdym razem postaram się na wstępie krótko zdefiniować daną funkcję - dobra znajomość pojęć typu percepcja słuchowa, wzrokowa itp. jest niezbędna w interpretowaniu opinii i orzeczeń psychologiczno-pedagogicznych, a właściwe zrozumienie opinii jest kluczowe do tego, by przełożyć zalecenia specjalistów na konkretne czynności nauczyciela i dziecka. Ważne jest również, by wiedzieć, jak poszczególne deficyty wpłyną w przedszkolu, a następnie w szkole, na przyswajanie wiedzy i umiejętności. Wiedza, którą staram się przedstawić bardzo zwięźle i przejrzyście, jest też Państwu potrzebna, by zdopingować rodziców do pracy z dzieckiem, wyjaśniając im znaczenie i sens proponowanych ćwiczeń (...).

Zaprezentowane w materiałach szkoleniowych ćwiczenia pomogą bezpośrednio w realizacji następujących zadań z obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego:

1. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

2. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

3. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Zabawy, które przedstawiam, są sprawdzone przeze mnie w praktyce. Diagnozuję dzieci pedagogicznie i logopedycznie, a jednocześnie pracuję z tymi, które mają trudnościami rozwojowe - m.in. w ramach terapii pedagogicznej (...). Znam również realia oświaty państwowej, ograniczonych środków finansowych i dlatego moje propozycje są zadaniami do przygotowania bez dużych nakładów finansowych, a często bez żadnych kosztów."


Adresaci:psychologowie, pedagodzy, nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele przedszkola

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego, jakiej odpowiada kurs:6

Forma zaliczenia:przygotowanie opisu zabawy lub ćwiczenia

Cena kursu internetowego:55 zł

Najkrótszy możliwy termin ukończenia:1 dzień roboczy od wpłynięcia opłaty za kurs do uzyskania oceny pracy zaliczeniowej i wystawienia zaświadczenia. Więcej informacji o czasie trwania kursu.

Prowadzący: mgr Marta Zaręba - pedagog z 20-letnim doświadczeniem zawodowym (specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, logopedia), pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, doświadczona animatorka grup dziecięcych i młodzieżowych; prowadzi również własny gabinet pedagogiczno-logopedyczny

SPIS TREŚCI

1. Definicje podstawowych pojęć

2. Niezbędne informacje o analizatorze wzrokowym

3. Ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcje oraz pamięć wzrokową

3.1. Ćwiczenia na materiale obrazkowym

3. 2. Ćwiczenia na materiale geometrycznym

3. 3. Ćwiczenia na materiale literowym

3.4. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową

4. Niezbędne informacje o analizatorze słuchowym

5. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową i pamięć słuchową

5.1. Różnicowanie i identyfikowanie dźwięków

5.2. Odtwarzanie rytmu i innych struktur czasowych

5.3. Ćwiczenie słuchu fonematycznego

5.4. Rozwijanie umiejętności fonologicznych

5.5. Rozwijanie pamięci słuchowej

6. Rozwijanie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, lateralizacji

6.1 Ćwiczenia sprawności manualnej

6.2. Ćwiczenia grafomotoryczne

6.3. Zabawy rozwijające sprawność manualną

6.4. Rozwijanie zmysłu dotyku

6.5. Wskazania do pracy z dzieckiem leworęcznym

6.6. Wierszyki i zabawy ilustrowane ruchem – ćwiczenie motoryki i nie tylko

7. Rozwijanie gotowości do uczenia się matematyki

7.1. Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie w uświadamianiu sobie stałości długości

7.2. Waga i ważenie

7.3. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią

7.4. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów

7.5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw

7.6. Klasyfikacja


Opinie:Co najbardziej podobało się uczestnikom?wszystko

 
 


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych po zakończeniu szkolenia.

ZAMAWIAM


Średnia ocena kursu: 9.52/10

automatycznie wyliczana z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia


Cena: 55 zł

w tym m.in. 2 miesiące dostepu, nielimitowane konsultacje z prowadzącym oraz wysyłka pocztą zaświadczenia o ukończeniuPomiń KATALOG SZKOLEŃ

KATALOG SZKOLEŃ

Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›