0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i rodziców: III.12z Ćwiczenia wyrównujące deficyty percepcji słuchowej u uczniów klas IV-VIII oraz starszych o znacznie zaburzonych funkcjach słuchowych

Jesteś tutaj

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-LEARNING)

Kategoria: IV. Kompetencje terapeutyczne nauczyciela i pedagoga

III.12z Ćwiczenia wyrównujące deficyty percepcji słuchowej u uczniów klas IV-VIII oraz starszych o znacznie zaburzonych funkcjach słuchowych (e-learning)

Podsumowanie: Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania w terapii pedagogicznej i logopedycznej dzieci oraz osób starszych z zaburzoną percepcją słuchową (np. z dysleksją, afazją, deficytami neurologicznymi powstałymi w wyniku chorób lub wypadków)

Problematyka:

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, nauczycieli, pedagogów pracujących terapeutycznie z uczniami od IV klasy szkoły podstawowej wzwyż mającymi deficyty funkcji słuchowych. Zaburzenia funkcji słuchowych często stanowią przyczynę trudności szkolnych - zwłaszcza w pisaniu, czytaniu i nauce języków obcych. Krótkie wprowadzenie dostępne na platformie e-learningowej zwięźle opisuje mechanizm percepcji słuchowej oraz jej znaczenie dla uczenia się. Natomiast książka A. Tońskiej-Szyfelbein (wysyłana pocztą do każdego uczestnika) jest głównym materiałem dydaktycznym tego kursu i zawiera gotowe do wykonania ćwiczenia terapeutyczne. Można je prowadzić na zajęciach indywidualnych oraz grupowych np. dla uczniów z dysleksją w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz starszych (jeśli mają głębokie deficyty funkcji słuchowych). Pozycja jest też bardzo dobrą pomocą do pracy z dorosłymi osobami z afazją. Proponowane ćwiczenia to na przykład skojarzenia słuchowe, wyszukiwanie ukrytych słów, porównywanie wyrazów różniących się jedną głoską lub mających jedną wspólną głoskę. Każde zadanie zostało tak ułożone, by można było do niego wrócić i na innym materiale słownym powtórzyć daną umiejętność. Ćwiczenia mają zróżnicowany poziom trudności, dzięki czemu sprawdzą się w terapii młodszych i starszych uczniów. Mając je w swojej biblioteczce, nauczyciel zawsze jest przygotowany do prowadzenia terapii funkcji słuchowych.

Adresaci:pedagodzy

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego, jakiej odpowiada kurs:4

Forma zaliczenia:opracowanie własnego ćwiczenia wg wzoru z podręcznika

Cena kursu internetowego:69 zł

Najkrótszy możliwy termin ukończenia:5 dni roboczych od wpłynięcia opłaty za kurs do uzyskania oceny pracy zaliczeniowej i wystawienia zaświadczenia. Więcej informacji o czasie trwania kursu.

Prowadzący: mgr Marta Zaręba - pedagog z 20-letnim doświadczeniem zawodowym (specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, logopedia), pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, doświadczona animatorka grup dziecięcych i młodzieżowych; prowadzi również własny gabinet pedagogiczno-logopedyczny

Uwagi:Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą książkę A. Tońskiej-Szyfelbein "Chodzą słuchy czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum" (Wydawnictwo Harmonia). Jest to główny materiał dydaktyczny kursu, treści zamieszczone na platformie e-learningowej są jedynie uzupełnieniem. Podręcznik wysyłamy listem poleconym priorytetowym w ciągu 1-5 dni roboczych od wpłynięcia opłaty.


Opinie:Co najbardziej podobało się uczestnikom?Możliwość kontaktu z prowadzącą, książka w cenie kursu, ciekawe materiały, zadanie praktyczne.

 
 


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych po zakończeniu szkolenia.

ZAMAWIAM


Średnia ocena kursu: 8.89/10

automatycznie wyliczana z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia


Cena: 69 zł

w tym m.in. 2 miesiące dostepu, nielimitowane konsultacje z prowadzącym oraz wysyłka pocztą zaświadczenia o ukończeniuPomiń KATALOG SZKOLEŃ

KATALOG SZKOLEŃ

Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›