0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Szkolenie internetowe dla nauczycieli i rodziców: IV.7 Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga. Mechanizmy psychologiczne, metodyka prowadzenia zajęć, tworzenie bajek terapeutycznych opartych na diagnozie problemów dziecka

Jesteś tutaj

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-LEARNING)

Kategoria: IV. Kompetencje terapeutyczne nauczyciela i pedagoga

IV.7 Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga. Mechanizmy psychologiczne, metodyka prowadzenia zajęć, tworzenie bajek terapeutycznych opartych na diagnozie problemów dziecka (e-learning)

Podsumowanie: Baśń w terapii i profilaktyce lęków u dzieci - teoria i praktyka.

Problematyka: Materiały szkoleniowe przygotowano z myślą o osobach, które chcą zdobyć wiedzę o metodyce stosowania bajki w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o mechanizmach psychologicznych leżących u podstaw bajkoterapii. W ramach zadania uczestnicy ćwiczą ponadto umiejętność praktycznego wykorzystania informacji prezentowanych w materiałach dydaktycznych, przygotowując analizę przypadku znanego sobie dziecka i hipotezy co do przyczyn jego problemów. Po zaakceptowaniu diagnozy przez osobę prowadzącą szkolenie - piszą własną bajkę dla dziecka oraz dokonują wyboru innych tekstów.

Autorzy najlepszych prac mają możliwość zamieszczenia ich w materiałach dydaktycznych i otrzymania dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego publikację.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
 • - znali podstawy teoretyczne biblioterapii i bajkoterapii oraz ich rolę w profilaktyce i leczeniu zaburzeń zachowania i emocji związanych z lękiem,
 • - znali zasady konstruowania bajek relaksacyjnych, psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych oraz rozumieli mechanizmy ich oddziaływania na psychikę dziecka,
 • - potrafili dobrać tekst do problemów i potrzeb konkretnego dziecka,
 • - znali mechanizmy psychologiczne odpowiadające za powstawanie lęków,
 • - znali typologię i objawy zaburzeń lękowych występujących w dzieciństwie,
 • - rozumieli różnicę między lękiem normatywnym w rozwoju a patologicznym,
 • - potrafili analizować zachowanie swoje i innych osób w kontekście potencjalnego wzbudzania lęku u dzieci.

Adresaci:psychologowie, pedagodzy, bibliotekarze, nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele przedszkola

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego, jakiej odpowiada kurs:22

Forma zaliczenia:Napisanie autorskiej bajki terapeutycznej dla konkretnego dziecka/grupy, test wiadomości

Cena kursu internetowego:105 zł

Najkrótszy możliwy termin ukończenia:3 dni robocze od wpłynięcia opłaty za kurs do uzyskania oceny pracy zaliczeniowej i wystawienia zaświadczenia. Więcej informacji o czasie trwania kursu.

Prowadzący: mgr Magdalena Pitala-Jasek - psycholog z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i psychologii edukacji oraz doradztwie edukacyjnym i wychowawczym dla rodziców i nauczycieli (m.in. w ramach prowadzonej od 2007 r. niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

SPIS TREŚCI Część I: Podstawowe informacje o biblioterapii

 • Na czym polega biblioterapia?
 • Rodzaje biblioterapii
 • Mechanizmy oddziaływania biblioterapii
 • Ogólne zasady postępowania biblioterapeutycznego
 • Biblioterapia i bajkoterapia w szkole - kiedy stosować którą?

Część II: Mechanizmy powstawania i podtrzymywania lęku
 • Strach a lęk
 • Warunkowanie klasyczne
 • Uczenie się przez obserwację i nabywanie wiedzy
 • Lęk oparty na przekonaniach co do własnej osoby
 • Warunkowanie instrumentalne
 • Biologiczne podłoże gotowości do reagowania lękiem

Część III: Lęk u dzieci
 • Lęki w przebiegu normalnego rozwoju
 • Zaburzenie lękowe uogólnione
 • Lęk przed separacją
 • Fobie
 • Lęk społeczny
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
 • Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu lękom u dzieci - wskazówki

Część IV: Bajkoterapia a psychoterapia lęku
 • Systematyczna desensytyzacja
 • Uczenie się przez obserwację (modelowanie) i nabywanie wiedzy

Część V: Metodyka bajkoterapii
 • Bajka relaksacyjna
 • Bajka psychoedukacyjna
 • Bajka psychoterapeutyczna

Część VI: Forum wymiany doświadczeń - baza najlepszych prac uczestników (studia przypadków + bajki terapeutyczne)


Opinie:Co najbardziej podobało się uczestnikom?forma - praca w domu w wolnym czasie; załączana bibliografia

 
 


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych po zakończeniu szkolenia.

ZAMAWIAM


Średnia ocena kursu: 9.49/10

automatycznie wyliczana z anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia


Cena: 105 zł

w tym m.in. 2 miesiące dostepu, nielimitowane konsultacje z prowadzącym oraz wysyłka pocztą zaświadczenia o ukończeniuPomiń KATALOG SZKOLEŃ

KATALOG SZKOLEŃ

Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›