0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Katalog szkoleń

Internetowe Kursy dla Nauczycieli - szkolenia z kategorii: IV. Kompetencje terapeutyczne nauczyciela i pedagoga

Jesteś tutaj

KURSY ONLINE (INTERNETOWE) - KATALOG

Kategoria: IV. Kompetencje terapeutyczne nauczyciela i pedagoga

Praktyczne pomysły i porady dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Przydadzą się także rodzicom.

Kursy dostępne w tej kategorii:

 1. MDS-1Zastosowanie Metody Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, specjalnej i terapii pedagogicznej. *NOWOŚĆ Filmy prezentujące podstawowe założenia metody oraz zajęcia w grupach 3-, 4-, 5- i 6-latków (o prawidłowym rozwoju i z niepełnosprawnościami).
  59 zł
 2. III.14zJak wspomagać rozwój percepcyjno-motoryczny starszych uczniów, którzy z powodu deficytów funkcji wzrokowych doświadczają trudności w nauce i obniżenia komfortu życia? Ćwiczenia usprawniające funkcje analizatora wzrokowego *NOWOŚĆ Ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych
  64 zł
 3. III.13zJak wyrównywać deficyty funkcji wzrokowych i ruchowych u uczniów młodszych klas szkoły podstawowej? Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową i grafomotorykę *NOWOŚĆ Scenariusze zabaw, gotowe karty pracy do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych i terapeutycznych
  69 zł
 4. VIII.2zJak poradzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu? Podstawy wiedzy medycznej i psychologicznej o ADHD oraz nadpobudliwości wynikającej z innych przyczyn, scenariusze zajęć przedszkolnych dla dzieci nadpobudliwych w wieku 3-6 lat
  69 zł
 5. III.12zĆwiczenia wyrównujące deficyty percepcji słuchowej u uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz starszych o znacznie zaburzonych funkcjach słuchowych *NOWOŚĆ Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania w terapii pedagogicznej i logopedycznej dzieci oraz osób starszych z zaburzoną percepcją słuchową (np. z dysleksją, afazją, deficytami neurologicznymi powstałymi w wyniku chorób lub wypadków)
  64 zł
 6. IV.6Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w nauczaniu, wychowaniu i terapii. Ćwiczenia, zasady planowania i prowadzenia zajęć Instrukcje do ponad 250 ćwiczeń, propozycje opracowywania pojedynczych zajęć oraz ich planowania w cyklu rocznym z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  69 zł
 7. I.6aUczeń z nadpobudliwością psychoruchową: dostosowanie wymagań, kierowanie zachowaniem, terapia, psychoedukacja rodziców Niezbędnik dla nauczycieli szkół podstawowych
  59 zł
 8. III.11zĆwiczenia polisensoryczne w pracy z uczniami klas 0 oraz I-III mającymi trudności z zapamiętaniem liter p, b, g, d Element pracy terapeutycznej uczniem z ryzyka dysleksji, z niepełnosprawnością intelektualną lub profilaktyki trudności u początkujących uczniów w ramach codziennych zajęć
  64 zł
 9. I.11Profilaktyka agresji u dzieci. Gry i zabawy dla uczniów, psychoedukacja rodziców
  Praktyczne wskazówki dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i rodzicami. Materiały można również wykorzystać podczas lekcji wychowawczych, wywiadówek, wycieczek i innych zajęć.
  59 zł
 10. I.11bZabawy grupowe przeciwdziałające agresji u dzieci. Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów Ciekawe i przyjemne ćwiczenia, dzięki którym rozwijamy u dzieci właściwe postawy społeczne i ograniczamy ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych - z komentarzem pedagoga
  55 zł
 11. I.7aZabawy stymulujące rozwój dziecka nadpobudliwego psychoruchowo: zabawy relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, zabawy plastyczne i manualne, zabawy integracyjne
  Dobrane do możliwości i potrzeb dzieci z ADHD zabawy uspokajające, oddechowe, plastyczne i integracyjne - z komentarzem pedagoga. Zabawy z powodzeniem można stosować również w edukacji dzieci bez zaburzeń rozwojowych.
  55 zł
 12. I.7bZabawy stymulujące rozwój dziecka nadpobudliwego psychoruchowo: zabawy kształtujące uwagę i pamięć oraz kompetencje emocjonalne, zabawy ruchowe, opowiadania relaksacyjne.
  Dobrane do możliwości i potrzeb dzieci z ADHD zabawy: ruchowe, rozwijające koncentrację uwagi i pamięć, uczące kierowania uczuciami oraz teksty relaksacyjne - z komentarzem pedagoga. Zabawy z powodzeniem można stosować również w edukacji dzieci bez zaburzeń rozwojowych.
  49 zł
 13. I.8Jak pomóc nieśmiałemu nastolatkowi Kurs pomaga prowadzić psychoedukację nastolatków w zakresie radzenia sobie z własną nieśmiałością, wyjaśnia także jej psychologiczne przyczyny.
  99 zł
 14. I.9Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu i szkole podstawowej

  Kurs prezentuje szereg technik terapeutycznych i zadań pomocnych w przełamywaniu nieśmiałości u dzieci w wieku 4-10 lat oraz wyjaśnia przyczyny nieśmiałości.

  99 zł
 15. MDS-3Jak prowadzić zajęcia Metodą Dobrego Startu w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej? Metodyka oraz scenariusze zajęć kształtujących znajomość liter i wszechstronnie stymulujących rozwój psychomotoryczny *NOWOŚĆ
  Instruktaż i pomoce do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu. Uczestnicy otrzymują pocztą podręcznik ze scenariuszami zajęć i płyty z piosenkami.

  99 zł
 16. MDS-2Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Podstawowe założenia, ćwiczenia kształtujące umiejętność pisania liter oraz funkcje wzrokowe i ruchowe *NOWOŚĆ Najważniejsze informacje o MDS - wstęp do dalszego poznawania metody. Uczestnicy otrzymują pocztą gratis teczkę z ćwiczeniami.
  79 zł
 17. II.13Jak uczyć sztuki bycia sobą i komunikacji z innymi. Trening asertywności w pracy nauczyciela i pedagoga
  Materiały do psychoedukacji uczniów w ramach lekcji wychowawczych, warsztatów pedagogicznych itp. Esencja wiadomości, zestaw ćwiczeń, karty pracy.
  49 zł
 18. IV.2Podstawowe zasady terapii behawioralnej
  Na czym polega terapia behawioralna (terapia zachowania)? Dlaczego jej znajomość jest potrzebna nauczycielom i rodzicom?
  55 zł
 19. IV.3-1Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? Kurs uczy technik skutecznych w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnymi zachowaniami uczniów oraz w kształtowaniu zachowań korzystnych. Szczególnie polecany opiekunom dzieci z ADHD i zaburzeniami zachowania.
  99 zł
 20. IV.5Biblioterapia wychowawcza dzieci i młodzieży Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniami realizujące zadania wychowawcze szkoły? Kurs uczy tworzenia scenariuszy, uczestnicy otrzymują ponadto dostęp do stale rozwijanej bazy pomysłów powstających w ramach szkolenia.
  99 zł
 21. IV.8Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga - podstawy teoretyczne
  Rola bajki w łagodzeniu problemów psychologicznych dzieci. Zasady stosowania bajkoterapii w przedszkolu i szkole.
  59 zł
 22. IV.7Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga. Mechanizmy psychologiczne, metodyka prowadzenia zajęć, tworzenie bajek terapeutycznych opartych na diagnozie problemów dziecka Baśń w terapii i profilaktyce lęków u dzieci - teoria i praktyka.
  105 zł
 23. IV.9Terapia sztuką w praktyce pedagogicznej Kompendium wiedzy o arteterapii, muzykoterapii i biblioterapii oraz liczne pomysły na wykorzystanie ich elementów w zajęciach z dziećmi.
  99 zł
 24. IV.10Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga
  Podstawy wiedzy o arteterapii, prezentacja wybranych technik wykorzystujących sztuki plastyczne, przykładowe scenariusze zajęć.
  55 zł
Pomiń KATALOG SZKOLEŃ

KATALOG SZKOLEŃ

Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›