0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: E-nauczanie

Co to jest e-nauczanie i jak zorganizowane jest w naszej placówce

Jesteś tutaj

E-nauczanie : Ogólne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat metodyki, jaką posługujemy się w naszych szkoleniach.


Co to jest e-nauczanie?

E-nauczanie (ang. e-learning) to edukacja na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjnej. E-nauczanie zagościło już na stałe w wielu wyższych uczelniach, dużych firmach i ośrodkach kształcenia ustawicznego dla dorosłych, coraz częściej wykorzystują go także nauczyciele dla urozmaicenia prowadzonych tradycyjnymi metodami lekcji z dziećmi i młodzieżą. Istnieje wiele odmian tej metody kształcenia, różniących się m.in. formą materiałów dydaktycznych (np. pliki tekstowe, dźwiękowe, prezentacje multimedialne, nagrania video z wykładów) oraz sposobem kontaktowania się uczestników szkoleń z prowadzącymi i między sobą. Ze względu na sposób komunikacji można wyróżnić e-nauczanie:

 • synchroniczne: przekaz wiedzy i komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym, np. poprzez tele- lub videokonferencje, czat.
 • asynchroniczne: uczestnicy i prowadzący komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub forum internetowego, pozostawiając wiadomości w dogodnym dla siebie czasie; nie jest wymagane jednoczesne połączenie z Internetem wszystkich zaangażowanych w kurs osób.

E-nauczanie może być realizowane w formie:

 • indywidualnej - każdy uczestnik realizuje program szkolenia samodzielnie, kontaktując się jedynie z osobą prowadzącą,
 • grupowej - cele i zadania realizowane są we współpracy z innymi osobami uczestniczącymi w kursie (np. wspólne wykonanie projektu).


W jakiej formie odbywa się e-nauczanie w naszym serwisie?

Wszystkie szkolenia w naszym serwisie realizowane są indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i spełnienie wymagań koniecznych do otrzymania zaświadczeń każdy uczestnik ma aż dwa miesiące. W razie potrzeby czas ten można wydłużyć.

Należy podkreślić, że e-nauczanie to nie tylko program komputerowy automatycznie podający informacje. Istotą tej formy kształcenia jest przekaz wiedzy między ludźmi. Nad każdym kursem czuwa nauczyciel, który odpowiada na pytania, ocenia i komentuje prace. Podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia uczestnik może (choć nie musi) aktywnie wykorzystać kontakt z wykładowcą zadając pytania, prosząc o rady, konsultując pomysły itp.


Jakie są zalety i wady e-nauczania dla odbiorcy?

Jako zalety e-nauczania wymienia się najczęściej:

 • możliwość indywidualnego kontakt z prowadzącym,
 • niski koszt w porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami i studiami (brak dodatkowych wydatków związanych z dojazdami i noclegami),
 • oszczędność czasu, którego znaczna ilość podczas szkoleń tradycyjnych jest poświęcana na dojazd, organizację, zajęcia integracyjne z przypadkową grupą itp.
 • możliwość studiowania w dogodnej dla siebie porze i miejscu oraz dostosowania tempa uczenia się do swoich potrzeb (szczególnie w modelu asynchronicznym),
 • dostępność dla osób o ograniczonej mobilności, np. opiekujących się małymi dziećmi, niepełnosprawnych,
 • możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń specjalistów pracujących w odległych ośrodkach,
 • łatwość zapisywania się na kursy i szybki dostęp do wiedzy.

Uczestnicy naszych szkoleń internetowych w ankietach wypełnianych na ich zakończenie podkreślają również wysoki poziom merytoryczny i użyteczność naszych materiałów dydaktycznych oraz zadań zaliczeniowych, które pomagają utrwalić nową wiedzę i przećwiczyć praktyczne umiejętności (opinie uczestników można przeczytać w katalogu kursów przy opisach poszczególnych szkoleń).

Wśród wad e-nauczania najczęściej wymienia się brak kontaktu "twarzą w twarz" z prowadzącym. Tę wadę wynagradza jednak indywidualny charakter relacji: instruktor w e-nauczaniu zna wszystkich swoich kursantów z imienia i nazwiska, na bieżąco monitoruje działania poszczególnych osób i stara się z każdą z nich nawiązać osobisty kontakt. Stwarza to znacznie szersze niż w tradycyjnym modelu kształcenia możliwości zadawania przez studenta pytań i uzyskiwania od prowadzącego wyjaśnień. Utrudnieniem dla części potencjalnych użytkowników może być także konieczność posiadania podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem i internetem, a także konieczna samodyscyplina i motywacja do studiowania.

Pomiń E-nauczanie
Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›
Pomiń KATALOG SZKOLEŃ