0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Regulaminy

Zasady organizacji szkoleń i korzystania z naszego serwisu

Jesteś tutaj

Regulaminy : Regulamin promocji 'Poleć nas znajomym'

Regulamin promocji „Poleć nas znajomym”

1. Promocja obowiązuje do odwołania.
2. W promocji mogą wziąć udział:
a) Polecający - osoba posiadająca konto w serwisie Internetowe Kursy dla Nauczycieli,
b) Znajomy – osoba nieposiadająca wcześniej konta w serwisie Internetowe Kursy dla Nauczycieli, która z rekomendacji Polecającego założy konto i dokona zakupu szkoleń.
3. Każdy uczestnik promocji (Polecający oraz Znajomy) może posiadać tylko jedno konto.
3a. Konta założone niezgodnie z pkt. 3 będą usuwane.
4. Każdy Polecający może zgłosić dowolną liczbę Znajomych.
5. Sposoby przystąpienia do udziału w promocjI:
a) zalogowany Polecający wpisuje adres e-mail Znajomego w przeznaczonym do tego celu formularzu dostępnym na stronie "Moje kursy"- https://ikn.org.pl/my/. Po wysłaniu formularza przez Polecającego Znajomy otrzymuje e-mail z zaproszeniem do rejestracji w serwisie oraz instrukcją dalszego postępowania,
b) jeżeli Polecający otrzymał e-mail z indywidualnym linkiem rejestracyjnym, przesyła go Znajomemu. Po kliknięciu w link otwiera się strona umożliwiająca założenie konta z polecenia.
6. Rabat jest zapisywany na kontach Polecającego i Znajomego zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 7-12.
7. Znajomy przy pierwszym zakupie szkoleń otrzymuje rabat w wysokości 15% wartości zamówienia. Rabat jest automatycznie naliczany od wartości koszyka.
8. Polecający otrzymuje punkty rabatowe (zwane dalej punktami) w wysokości 15% wartości pierwszego zamówienia opłaconego przez każdego Znajomego zaokrąglonej do pełnej złotówki. 1 punkt równy jest 1 zł rabatu.
9. Warunkiem przyznania rabatu Polecającemu i Znajomemu jest złożenie przez Znajomego zamówienia i dokonanie zapłaty w terminie do 5 dni od wysłania polecenia, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego regulaminu.
10. Po wpłynięciu opłaty od Znajomego punkty są zapisywane na koncie Polecającego, który otrzymuje pocztą elektroniczną powiadomienie o ich liczbie.
11. Punkty otrzymane dzięki poleceniu kolejnych Znajomych sumują się.
12. Punkty tracą ważność po upływie 6 miesięcy od dnia ich przyznania.
13. Polecający może wykorzystać zebrane punkty przy składaniu zamówienia. Rabat jest automatycznie umieszczany w koszyku.
14. Jeśli wartość punktów zebranych przez Polecającego jest wyższa od ceny złożonego przez niego zamówienia, różnica pozostaje na koncie i zostanie odliczona od następnego zamówienia.
15. Rabaty uzyskane dzięki promocji „Poleć nas znajomym” mogą sumować się z rabatami wynikającymi z innych promocji.
16. Punkty uzyskane w sposób naruszający postanowienia niniejszego regulaminu będą anulowane przez organizatora.
17. W chwili ogłoszenia przez organizatora zakończenia promocji niewykorzystane rabaty zgromadzone na kontach użytkowników tracą ważność.
18. O planowanym zakończeniu promocji organizator poinformuje na swojej stronie www z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pomiń Regulaminy
Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›
Pomiń KATALOG SZKOLEŃ